Glad Varga: „Atingerea ţintelor de reducere a emisiilor de carbon rămâne doar un obiectiv pe hârtie”

  • Autor:
  • Data: martie 26th, 2019
  • Categorie: politica, arad

Potrivit specialiștilor, nivelul emisiilor globale de gaze cu efect de seră crește într-un ritm alarmant, principalii vectori fiind consumul de energie, consumul excesiv de resurse și distrugerea ecosistemelor. Transporturile sunt responsabile pentru 27 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, în multe zone urbane fiind încălcate limitele privind poluarea aerului convenite la nivelul UE.

Producția de alimente reprezintă în continuare un important consumator de apă și energie și un producător de poluanți, fiind responsabilă de aproximativ 11,3 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. „În UE, combustibilii fosili continuă să primească subvenții publice în valoare de aproximativ 55 de miliarde EUR pe an, circa 20 % din factura UE pentru combustibilul importat, în ciuda măsurilor ambițioase ale UE în materie de decarbonizare și a angajamentelor de eliminare treptată a subvențiilor asumate în cadrul G7 și al G20 . Până în prezent, deşi şi-a stabilit măsuri prin HG nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, România este departe de a avea o dezvoltare economică bazată pe consum redus de carbon”, susține deputatul liberal de Arad Glad Varga. În continuare, acesta avertizează că dacă autoritățile continuă să nu facă nimic, problema nu se va rezolva de la sine. „Gradul scăzut de utilizare a energiei regenerabile, lipsa îmbunătăţirilor în ceea ce priveşte eficienţa energetică, implementarea greoaie/neimplementarea măsurilor din strategia naţională forestieră şi inexistenţa unor politici concrete de reducere a consumului de materiale şi energie fac ca atingerea ţintelor de reducere a emisiilor de carbon să rămână doar un obiectiv pe hârtie”, a încheiat deputatul arădean.