Proiecte de lege

Asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice

Prin ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiilor Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la 22 aprilie 2016, România s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 43% până în 2030 faţă de 2005 în activităţi din domeniul energetic, producţie şi prelucrare a metalelor feroase şi neferoase, industria mineralelor, industria chimică (obiectiv unic la nivelul UE, conformarea intră în responsabilitatea operatorilor economici) şi să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 2% până în 2030 faţă de 2005 în sectoare ca transport, agricultură, construcţii, gestiunea emisiilor din deşeuri (obiectiv la nivel de stat membru, conformarea intră…

Array