Peste 47 de milioane euro pentru dezvoltarea orașului Ineu

  • Autor:
  • Data: martie 18th, 2024
  • Categorie: politica, arad

Orașul Ineu cunoaşte o creștere remarcabilă, datorată numeroaselor proiecte câștigate și implementate de administrația locală condusă de primarul liberal Călin Abrudan. Doar în acest an, Primăria Ineu are în derulare, implementare sau în curs de implementare proiecte de peste 47 milioane euro, ilustrând astfel angajamentul ferm pentru o administrare eficientă oraşul situat pe malul Crișului Alb.

„În Ineu, se acordă o atenție deosebită istoriei, iar aceasta se reflectă în eforturile autorităților locale de a conserva și restaura vestigiile istorice. Un exemplu concret este proiectul de restaurare și reabilitare funcțională a Cetății Ineului, aflat în prezent în implementare. Finanțat prin POR, acest proiect beneficiază de o alocare bugetară de peste 23,2 milioane lei, reprezentând un pas semnificativ în conservarea patrimoniului cultural al orașului”, a scris pe Facebook deputatul liberal arădean Glad Varga.

De alttfel, mai trebuie spus că în scopul păstrării amprentei culturale, un proiect pentru construirea și dotarea unui cămin cultural a fost depus la CNI.

Investiţii pentru protecţia mediului

Administrația liberală din Ineu își concentrează eforturile și resursele pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. Un proiect de reducere a emisiilor de carbon în zona urbană, finanțat prin POR cu peste 22,8 milioane lei, este în prezent în curs de implementare, cu scopul de a asigura un mediu mai curat și o calitate a vieții mai bună pentru locuitorii orașului. De asemenea, o serie de proiecte complementare reflectă viziunea strategică asupra diverselor probleme de mediu cu care se confruntă oraşul: amplasarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice, proiect finanţat prin AFM, cu un buget alocat de peste 2,4 milioane lei; asigurarea infrastructurii de transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC, proiect finanţat prin PNRR, în valoare de peste 3,8 milioane lei, aflat în implementare; tot pe această linie de finanţare din PNRR a fost depus un al doilea proiect, în valoare de peste 2,4 milioane lei, urmărindu-se realizarea sistemului de management de trafic local; înființarea unui centru de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar, proiect finanțat de AFM cu peste 3,8 milioane lei; înființarea unui parc fotovoltaic, proiect în valoare de 4,4 milioane lei, depus pe POIM; modernizarea și diversificarea funcționalităților spațiilor verzi, finanțat cu aproape 1,2 milioane lei prin POAT, aflat în curs de implementare; construirea de insule ecologice digitalizate, proiect finanţat prin AFM, în valoare de peste 1,2 milioane lei; asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete, cu un buget de 3,8 milioane lei, obţinut prin PNRR.

Creșterea eficienței energetice

Prin intermediul diverselor proiecte finanțate, se urmărește îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice, contribuind astfel la reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon. Proiectele în curs de implementare, finanțate atât prin POR, cât și prin alte surse, vizează modernizarea și reabilitarea infrastructurii existente, precum și dotarea acestora cu echipamente eficiente din punct de vedere energetic. În acest scop, s-au obţinut: 4,2 milioane lei prin POR pentru sediul Primăriei și Casa de Cultură; finanţări prin AFM pentru creşterea eficienţei energetice şi anume pentru ateliere – aproape 2,2 milioane lei, cantină – aproape 2,2 milioane lei, centru de zi – peste 1,9 milioane lei, grădiniță – peste 980 mii lei și corp de clădire cu clasele I-IV – peste 2 milioane lei; 2,4 milioane lei prin PNRR pentru reabilitarea moderată a clădirilor publice, vizând clădiri aflate pe str. Republicii nr. 26 și 1 Mai nr. 1.

Infrastructura școlară – o prioritate pentru Ineu

Reabilitarea și modernizarea școlilor din oraș sunt aspecte esențiale pentru asigurarea unui mediu educațional adecvat și modern pentru copiii comunității. Prin intermediul diferitelor proiecte finanțate, se urmărește crearea unor spații de învățare sigure, confortabile și dotate corespunzător, pentru a promova excelența în educație și dezvoltarea armonioasă a elevilor.

Pentru reabilitarea și mansardarea școlii cu clasele I-IV de pe str. Republicii a fost obținută o finanțare de peste 5,7 milioane lei prin POR. Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” presupune o altă investiție de peste 11,5 milioane lei, obținută prin PNDL, proiectul fiind în derulare. Tot în derulare este și proiectul de extindere, reabilitare și modernizare a Liceului „Mihai Viteazul”, lucrare finanțată prin PNDL, cu peste 8 milioane lei. Aceași sursă de finanțare a fost folosită și pentru obținerea celor peste 2,2 milioane lei, bani necesari pentru construirea unei grădinițe cu program normal la Mocrea. Unitatea de învățământ va avea patru săli, iar preșcolarii din sat vor beneficia de condiții la standarde de europene după finalizarea acestui proiect aflat și el în derulare.

Totodată, prin PNRR a fost aprobată o finanțare de aproape 7,2 milioane lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și conexe, iar la CNI, a fost depus un proiect pentru construirea unei creșe pe str. Atena.

Bunăstare socială şi condiţii de trai sporite în comunitate

Împreună cu echipa sa, primarul Călin Abrudan, a iniţiat o serie de proiecte prin care se urmărește crearea unui mediu urban mai confortabil, sigur și sustenabil, care să răspundă nevoilor și aspirațiilor comunității locale. De la construirea unui bazin de înot și a unei baze sportive moderne până la investiții în sănătate, educație, infrastructura de apă-canal, transport public, infrastructură rutieră, administrația locală din Ineu demonstrează angajamentul său ferm pentru dezvoltarea durabilă și prosperitatea orașului.

Proiectul complex ce vizează „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, jud. Arad – Componenta 1 – Reabilitare și modernizare clădire C21, transformarea în locuințe sociale; Componenta 2 – Construire și dotare centru cu funcțiuni culturale și recreative; Componenta 3 – Extindere rețele de apă canal și modernizare drumuri” a obținut o finanțare POR de peste 16,2 milioane lei, fiind în curs de implementare.

Pe str. Oituz se construiește un bazin de înot, în valoare de peste 8,9 milioane lei, iar pe str. Oltenia se realizează o bază sportivă TIP 1, în valoare de peste 6,3 milioane lei, ambele fiind finanțate de CNI.

Peste 5,5 milioane lei au fost obținute prin intermediul POR pentru dotarea ambulatoriului integrat și laboratoarelor Spitalului Orășenesc Ineu, proiectul fiind în implementare. Pentru spital a mai fost depus un proiect pe POIM în valoare de peste 10,3 milioane lei, pentru conformare instalații electrice, instalații alarmare și detecție incendiu, instalații apel soră și completare instalații fluide medicale. De asemenea, la spital se află în curs de implementare un proiect de dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale, valoarea acestuia depășind 13,3 milioane lei, finanţarea provenind din PNRR. Pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în Dealul Viilor a fost depus pe PNRR un proiect în valoare de aproape 13,8 milioane lei, iar pe PNI „Anghel Saligny”, un proiect în valoare de peste 12,1 milioane lei, pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale la Mocrea.

Un alt proiect depus pe PNI „Anghel Saligy” vizează asfaltarea unor străzi din oraș, suma solicitată depășind 15,1 milioane lei.

Un proiect ce presupune reabilitarea și modernizarea unei clădiri pentru locuințe sociale a fost finanțat cu peste 24,7 milioane de lei de către MLPDA și se află în derulare. Autoritățile locale au mai depus de asemenea la ANL documentația necesară construirii de locuințe pentru tineri, avându-se în vedere un regim de înălțime de P+3 și 32 de unități locative.

Un proiect de înnoire a parcului de transport public, finanţat cu peste 7 milioane lei prin PNRR, se implementează în momentul de față, iar pe Programul Interreg VI A România-Ungaria se află în curs de depunere un proiect în valoare de 1,2 milioane euro sub genericul „Traseu Activ Ineu-Tarhos: Explorează și Aventurează-te transfrontalier”.

În perioada următoare, autoritățile locale de la Ineu intenționează să depună la CNI un proiect pentru construirea unei hale, reabilitarea, amenajarea și dotarea pieței agroalimentare.

„Prin eforturile susținute și proiectele ambițioase demarate, autoritățile locale din Ineu au câştigat încrederea cetăţenilor şi susținere din partea comunității. Îl asigur pe primarul Călin Abrudan de întregul meu sprijin, pentru viziunea progresistă și determinarea de a face din Ineu un loc mai bun pentru toți locuitorii săi”, a ținut să precizeze deputatul Glad Varga.