La Șimand se fac investiții care duc la progrese vizibile în ceea ce privește infrastructura

  • Autor:
  • Data: martie 17th, 2024
  • Categorie: politica, arad

Şimandul se înscrie pe o direcţie de progres cu veritabile oportunităţi de creştere a condiţiilor de viaţă. „Am vizitat această comună alături de deputatul Sergiu Bîlcea, constatând că, sub îndrumarea primarului liberal Florin Dema, comuna Şimand se poziţionează clar ca un model de dezvoltare, administraţia locală implicându-se pe deplin în atragerea de investiţii”, susține Glad Varga.

„La Șimand, primarul Florin Dema a făcut o prioritate din renovarea unităților de învățământ, pentru a asigura copiilor condiții foarte bune. Am fost în comună împreună cu deputatul Varga Glad și am văzut investițiile în drumuri, piste pentru biciclete, soluții moderne de reciclare a deșeurilor și modernizarea iluminatului public. Ca peste tot unde avem administrațiePNL, la Șimand se pune preț pe fondurile europene și pe accesarea fondurilor guvernamentale.

În perspectivă, la Șimand se dorește reabilitarea și modernizarea căminului cultural și extinderea rețelei de apă și canalizare”, afirmă la rândul său deputatul Sergiu Bîlcea.

Educaţia – o prioritate

În prezent, se desfășoară lucrări pentru finalizarea construcției noii grădinițe cu program prelungit, o investiție susținută în proporție de 60% de către Consiliul Județean Arad, Primăria contribuind cu o cofinanțare de 40%.

Pe lângă angajamentul în modernizarea infrastructurii școlare, administrația din Șimand a inițiat un proiect amplu pentru dotarea școlii gimnaziale cu table interactive, mobilier ergonomic și materiale didactice de înaltă calitate. În acest sens, Primăria a obținut o finanțare în valoare de 1,1 milioane lei fără TVA prin PNRR, fonduri ce vor contribui semnificativ la îmbunătățirea calității procesului educațional. Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Șimand, județul Arad" a fost conceput în urma unei analize a necesităților realizată de către instituția de învățământ. Astfel, implementarea acestui proiect are ca scop principal dotarea laboratorului de informatică conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare, furnizând mobilier și materiale didactice adecvate; echiparea cu tehnologie informatică a 21 de săli de clasă; asigurarea cu mobilier și materiale didactice pentru 22 de săli de clasă; dotarea cu mobilier, materiale didactice specializate și echipamente digitale a unui laborator de științe (fizică, chimie, biologie) și furnizarea de mobilier specific, materiale didactice și echipamente digitale pentru un cabinet de logopedie în cadrul Școlii Gimnaziale Șimand. Aceste investiții vor contribui substanțial la modernizarea infrastructurii educaționale și la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea academică și individuală a elevilor din comunitate.

Modernizarea infrastructurii – străzi și piste pentru biciclete

Prin PNI „Anghel Saligny", comuna Șimand a obținut finanțare în valoare de un milion de euro pentru asfaltarea celor șase kilometri rămași neasfaltați din rețeaua de străzi. Această inițiativă va aduce un plus de confort și siguranță pentru comunitate, oferind o lungime totală de 40 de kilometri de drumuri modernizate.

În paralel, se va implementa un proiect ce vizează construirea a 3,4 km de piste de biciclete, cu o lățime de doi metri, contribuind astfel la promovarea mobilității durabile și la îmbunătățirea calității infrastructurii din zonă. Această investiție, în valoare de 500.000 euro, este susținută financiar prin PNRR. Pista de biciclete va fi dotată cu patru platforme betonate, furnizând facilități precum rastele pentru biciclete, bănci de odihnă, stâlpi de iluminat și coșuri de gunoi, oferind astfel un spațiu sigur și confortabil pentru cei care aleg să se deplaseze cu bicicleta în comuna Șimand.

Colectare selectivă – obiectiv de mediu în Şimand

Prin intermediul PNRR, s-a obținut o finanțare de 3,8 milioane lei pentru realizarea unui centru de colectare voluntară, ca etapă majoră în stimularea colectării selective și conservarea mediului înconjurător.

Proiectul implică crearea unei platforme carosabile pentru plasarea containerelor ab-roll pentru deșeuri, facilitând accesul cetățenilor și al autovehiculelor de transport. De asemenea, va fi construită o platformă betonată pentru containerele de tip baracă, cu sisteme de canalizare pentru gestionarea apelor pluviale și spații verzi amenajate cu gazon și vegetație. Toate acestea vor fi protejate de o structură metalică ușoară și gard din panouri bordurate, asigurând securitatea și ordinea în zonă.

În plus, centrul va dispune de facilități suplimentare, inclusiv un container administrativ cu depozit de scule și grupuri sanitare pentru utilizare publică. Mai mult, vor fi implementate zone speciale pentru colectarea deșeurilor periculoase și reciclabile, inclusiv prese pentru deșeuri specifice. Toate dotările centrului de colectare selectivă vor contribui la consolidarea procesului de reciclare și la reducerea impactului negativ asupra mediului în comunitate.

Optimizarea iluminatului public şi a mobilităţii verzi

O finanţare destinată modernizării sistemului de iluminat public a fost obţinută prin programele derulate de AFM, cu scopul principal de a reduce consumul de energie și implicit costurile asociate. Proiectul include, de asemenea, amenajarea unei stații de reîncărcare cu două puncte destinate vehiculelor electrice și două locuri de parcare adiacente. Această inițiativă nu doar că promovează utilizarea energiei regenerabile, ci și încurajează adoptarea unor modalități de transport prietenoase cu mediul înconjurător, contribuind astfel la creșterea sustenabilității.

Proiecte de viitor în Şimand

Eforturile administrației locale nu se opresc aici. Recent, s-a depus la CNI documentația necesară pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural, cu scopul de a conserva și promova patrimonial cultural local. De asemenea, se pregătește depunerea unei documentații la AFM, având ca scop obținerea finanțării pentru proiectul de extindere a rețelei de apă și înființarea rețelei de canalizare, imediat ce linia de finanțare va fi deschisă. În plus, a fost depus un proiect, cu valoare de peste 1,8 milioane lei, pentru realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, conectată la rețeaua de distribuție electrică, care va susține autoconsumul la nivelul UAT-ului, reflectând astfel atât preocuparea pentru eficiența energetică, cât și pentru protejarea mediului înconjurător.

Toate aceste demersuri nu doar că aduc beneficii imediate locuitorilor din Şimand, ci și proiectează o viziune amplă pentru dezvoltarea viitoare a comunei. Susţin eforturile primarului Florin Dema de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor prin investiţii şi proiecte din fondurile disponibile la nivel guvernamental”, a ținut să precizeze deputatul Glad Varga.