Ministerul Mediului este dezinteresat de programele de împădurire!

  • Autor:
  • Data: aprilie 12th, 2017
  • Categorie: politica, arad

Codul Silvic prevede împădurirea a 2 milioane ha terenuri cu altă destinaţie decât cea silvică până în 2035, astfel că programele de împădurire existente şi aşa deficitare, întâmpină dificultăţi, printre altele și din cauza lipsei de colaborare dintre instituţiile cu responsabilităţi în domeniu.

Răspunsul evaziv al Ministrului Mediului, la întrebarea mea privind efectuarea plăţilor datorate către prestatorii de servicii în silvicultură pentru împăduririle realizate, mă face să cred că situaţia persistă. Mai mult, deşi suntem asiguraţi că procedurile interne pentru implementarea proiectelor au fost revizuite şi simplificate, serviciul reorganizat, totuşi, la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu, nu există personal specializat pentru implementarea proiectelor de împădurire:

„Administraţia Fondului pentru Mediu a întreprins în anul 2016 demersuri pentru cooptarea personalului specializat în cadrul echipei de implementare, primind răspuns negativ din partea Direcţiei Păduri a Ministerului Mediului şi Romsilva.”

Administraţia Fondului pentru Mediu este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în coordonarea Ministerului Mediului. Ce aşteptări putem avea de la o autoritate publică centrală care refuză sprijinul unei instituţii din coordonarea sa? Şi cum să mai sperăm la împăduriri de aproape 100.000 ha/an, dacă la acest moment unul dintre puţinele programe de împădurire este implementat de un sistem disfuncţional, cu AFM sub coordonarea Ministerului Mediului şi someniul pădurilor reglementat de Ministerul Apelor şi Pădurilor?

Aici puteți vedea răspunsul la intrebare:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=47547&idl=1