Glad Varga: „Statul va finanţa înfiinţarea de perdele forestiere”

  • Autor:
  • Data: septembrie 4th, 2022
  • Categorie: politica, arad

Deputatul liberal arădean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, susţine că toate tipurile de perdele forestiere cuprinse în Sistemul naţional al perdelelor de protecţie vor putea fi finanţate conform noilor prevederi ale Ordonanţei pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002. De menţionat că pot beneficia de finanţare şi proprietarii de terenuri, care doresc să înființeze perdele forestiere de protecție în mod voluntar, iar costurile aferente înființării perdelelor forestiere de protecție vor fi decontate prin programele de împădurire/reîmpădurile din PNRR.

„Decizia a fost luată în contextul generat de efectele schimbărilor climatice, cu fenomene meteo extreme tot mai frecvente, care impune extinderea acestei soluţii dincolo de autostrăzi şi drumuri naţionale. Se finanţează astfel şi realizarea de perdele forestiere în jurul localităţilor, câmpurilor, cursurilor de apă pentru protejarea comunităţilor şi culturilor, stabilizarea solul împotriva eroziunii, îmbunătăţirea factorilor climatici”, a declarat Glad Varga, deputat PNL de Arad.

Mai trebuie spus că prin documentaţiile tehnico-economice, se pot delimita drumuri de acces cu o lățime de  trei – patru metri, amplasate la una  din marginile perdelelor. În vederea realizării documentațiilor tehnico – economice, U.A.T.-urile vor pune la dispoziția autorității, reprezentată prin proiectantul de specialitate, în mod gratuit, planurile parcelare, registrele cadastrale, registrul de evidență funciară, alte documente pe care le dețin, iar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va furniza, la cerere și cu titlu gratuit, informațiile disponibile în format analogic în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.