Glad Varga: „Reprezentanţii PNL în Parlamentul României sunt preocupaţi de respectarea politicilor de mediu comunitare”

  • Autor:
  • Data: aprilie 12th, 2019
  • Categorie: politica, arad

Comisia Europeană a dat publicităţii, la începutul lunii aprilie, Raportul de ţară privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu în România. Gestionarea deşeurilor, gestionarea apelor uzate şi asigurarea apei potabile, conservarea naturii, respectiv calitatea slabă a aerului sunt principalele dificultăţi identificate în implementarea de către România a politicii şi legislaţiei Comunităţii Europene în domeniul mediului.

„Reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor se află încă la niveluri scăzute, în comparație cu anul 2017. România este considerată a fi expusă riscului de a nu își îndeplini obiectivul de reciclare a deșeurilor la nivel municipal în proporție de 50%, stabilit pentru 2020. De asemenea, România face încă eforturi pentru punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane uzate, cât și pentru ameliorarea cantității și a calității apei potabile. Din cauza ratelor de conformare foarte scăzute cu termenele intermediare din 2013 și 2015, stabilite în Tratatul de aderare, Comisia a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Termenul final pentru ca România să se conformeze Directivei privind tratarea apelor urbane uzate a fost 31 decembrie 2018 şi, cel mai probabil, această problemă se va agrava”, susține Glad Varga, deputat PNL de Arad.

Mai trebuie spus că, în ceea ce privește conservarea naturii, în România, rețeaua „Natura 2000” este afectată atât de lipsa unui cadru adecvat de capacitate administrativă cât și de deficitul de cunoștințe și date actualizate. Şi calitatea slabă a aerului continuă să fie o problemă în România, fiind identificate deficiențe grave și structurale în datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România și raportate Comisiei Europene. În realitate, situația ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată efectiv.  „Reprezentanţii PNL în Parlamentul României sunt preocupaţi de respectarea politicilor de mediu comunitare, conform angajamentelor făcute cu Uniunea Europeană. Recent, Curtea Constituţională a României a admis, cu majoritate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 (referitoare la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor), care a fost formulată de 14 senatori PNL şi 13 senatori USR. În forma aflată în vigoare la acest moment, promovată fără temei în regim de urgenţă, Legea menţionată periclitează total eforturile organizaţiilor neguvernamentale care au în custodie arii naturale protejate şi, implicit, compromite protejarea patrimoniului natural al României”, a încheiat deputatul liberal Glad Varga.

Raportul de ţară privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu în România poate fi găsit accesând linkul: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf