Glad Varga: „Am votat pentru simplificarea procedurilor de autorizare a executării lucrărilor de construcții”

  • Autor:
  • Data: octombrie 16th, 2019
  • Categorie: politica, arad

Camera Deputaţilor a dat undă verde simplificării procedurilor de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, propusă de Partidul Naţional Liberal. Printre cei care au votat proiectul se numără și deputatul PNL de Arad Glad Varga.

Propunerea de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea acestor lucrări, iniţiată de deputatul PNL Florin Claudiu Roman, a primit un raport suplimentar favorabil, după ce fusese anterior retransmisă pentru dezbatere la comisiile din Camera Deputaţilor.

„Am votat această modificare legislativă pentru că vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt puşi pe drumuri şi nu mai pierd timpul din cauza unor cerinţe birocratice stufoase. A fost o inițiativă mai mult decât binevenită”, a declarat deputatul liberal arădean Glad Varga.  Astfel, pentru o serie de tipuri de lucrări de reabilitare, extindere, consolidare, construirea de anexe gospodăreşti sau împrejmuiri, nu mai sunt necesare avizul privind protecţia sănătăţii populaţiei, avizul de mediu şi avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie.

Se scurtează timpul de eliberare a certificatului de urbanism de la 30 zile la cel mult 15 zile şi, în funcţie de opţiunea solicitantului, acesta se poate elibera şi în format digital, prin poşta electronică. Autorizaţia de construire pentru branşare la reţelele de utilităţi se va emite în cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei, iar în caz de urgenţă justificată, termenul de emitere se reduce la 7 zile, faţă de 15 zile, cum este prevăzut în prezent.

Emitenţii avizelor incomplete sau eronate vor suporta prejudiciile suferite de operatori sau de către utilizatorii serviciilor de utilitate publică, în cazul în care lucrările autorizate determină deteriorări ale reţelelor de utilitate publică, ca efect al indicării eronate a poziţiei acestor reţele. Totodată documentaţiile de autorizare a lucrărilor de compartimentare interioară se simplifică, iar pentru lucrările de construcţie în cazul monumentelor istorice protejate, autorizaţia se va emite de autorităţile administraţiei publice centrale sau judeţene, după caz.

Mai trebuie menţionat că, refuzul nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare şi/sau a certificatului de urbanism constituie contravenţie şi se amendează cu sume cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei. Autorizaţiile de desfiinţare permit primăriilor demolarea construcţiilor în stare avansată de degradare, aflate în proprietatea UAT, cu excepţia, evident, a monumentelor istorice.

O Comisie de acord unic, organizată la nivelul judeţean şi al municipiului reşedinţa de judeţ al administraţiei publice, va presta servicii pentru obţinerea, contra cost, a avizelor şi acordurilor necesare executării lucrărilor de construcţii, corespondenţa dintre autorităţile publice competente cu autorizarea construcţiilor şi emitenţii de avize realizându-se prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Toate aceste măsuri vor contribui la eliminarea întârzierilor în obţinerea documentelor necesare executării lucrărilor de construcţii, corectând deficienţe majore, prin prevederi ce simplifică procedura birocratică de autorizare, reducând timpii de aşteptare şi volumul şi natura documentelor necesare.