Finanţare de peste un miliard de euro pentru Regiunea de Vest

 • Autor:
 • Data: octombrie 13th, 2022
 • Categorie: politica, arad

Deputatul liberal arădean Glad Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru antreprenoriat şi turism, susţine că Programul Regional Vest aferent perioadei de programare 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană. Având un buget de 1,179 miliarde euro, Programul Regional Vest va finanţa investiţii în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.  

„Programul Regional Vest propune intervenţii pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear”, susţine Glad Varga, deputat PNL de Arad.

Bugetul de 1,179 miliarde euro este structurat astfel:

 • Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate – 59,028 milioane euro;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice – 15,382 milioane euro;
 • Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive – 149,581 milioane euro;
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat – 12,118 milioane euro;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice – 34,117 milioane euro;
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 116,795 milioane euro;
 • Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare  – 40 milioane euro;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon – 157,363 milioane euro;
 • Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere  – 158,360 milioane euro;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online – 111,447 milioane euro;
 • Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea social – 82,510 milioane euro;
 •  Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane – 193,014 milioane euro;
 • Asistenţă tehnică – 49,377 milioane euro.

În încheiere, mai trebuie menţionat că Programul Regional Vest 2021 – 2027 este disponibil pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/por-2021-2027/.