Aștept reglementarea situației microcentralelor deja existente!

  • Autor:
  • Data: aprilie 5th, 2017
  • Categorie: politica, arad

Nerespectarea reglementărilor europene în cazul construirii microhidrocentralelor în România a compromis caracterul de sustenabilitate a energiei hidro. S-au aplicat incorect prevederi din Directiva Cadru a Apei, din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Directiva privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, astfel încât România a ajuns înaintea Curţii de Justiţie a UE.

Solicitând informaţii despre măsurile luate pentru clasarea acestei cauze, am aflat prin răspunsul la interpelarea către Ministerul Pădurilor şi Apelor că s-au efectuat 79 de acţiuni de verificare şi control la microhidrocentralele în cauză şi în urma acestora, s-au stabilit măsuri de conformare (nu se precizează termenul), s-au aplicat patru sancţiuni convenţionale (155.000 lei) şi două avertismente.

De asemenea, mi s-a comunicat prin acelaşi răspuns că există în curs de elaborare o serie de acte legislative care vor reglementa procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor, ce va include şi procedura de evaluare a impactului asupra apelor subterane şi de suprafaţă, dar şi definirea debitului ecologic (debitul necesar supravieţuirii peştilor pe firul de apă unde s-a construit microhidrocentrala) şi metodologia de stabilire a sa.

Am aflat totodată că se pregăteşte şi o listă a zonelor de excludere a proiectelor de microhidrocentrale – sectoare ale cursurilor de apă unde se vor interzice lucrări de acest gen, dar şi că s-au stabilit programe specifice de monitorizare pentru microhidrocentralele în funcţiune în perioada 2017 – 2019 (perioada de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor).

Sper ca măsurile enumerate de ministrul apelor şi pădurilor să conducă nu numai la clasarea cauzei, dar şi la remedierea situaţiei actuale a microhidrocentralelor existente, care au omis respectarea prevederilor legale privind debitele, conservarea biodiversităţii, impactul asupra asupra mediului, impactul economic şi social.

Răspunsul integral poate fi accesat la:

http://www.cdep.ro/interpel/2017/r307A.pdf