OUG 50/2019 pe înțelesul tuturor; despre fondul pentru mediu, gestionarea ambalajelor, deșeurilor din ambalaje și țintele asumate

  • Autor:
  • Data: iulie 22nd, 2019
  • Categorie: politica, arad

OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost publicată la începutul lunii, mai precis pe 2 iulie, în Monitorul Oficial. Ordonanța are ca scop prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor, obiectivele globale asumate până în 2022 inclusiv fiind 60 % pentru valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi 55 % pentru valorificare prin reciclare. Având în vedere că este vorba despre un act normativ care, vrem – nu vrem ne va afecta pe toți, încercăm să îl prezentăm pe scurt, pe înțelesul… tuturor. Pentru aceasta am apelat la deputatul arădean Glad Varga, unul dintre reprezentanții Partidului Național Liberal în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.

– Domnule deputat, pentru început aș dori să ne spuneți cu ce modificări vine OUG 50/2019.

–  Principale modificări ale ordonanței se referă la ţintele de reciclare pentru agenţii economici, taxa pentru vânzarea deşeurilor, taxa pentru depozitarea deşeurilor la groapa de gunoi, ecotaxa pentru pungile din plastic, responsabilităţile colectorilor şi valorificatorilor și sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor.

– Să le luăm pe rând. Despre ce ținte de reciclare este vorba în ceea ce-i privește pe agenţii economici?

–  OUG 50/2019 prevede până în 2022 inclusiv un obiectiv global de valorificare prin reciclare de 55% şi un obiectiv global de valorificare sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de 60%, urmând ca până în 2025  acesta să atingă 70%. În plus, se introduce taxa pentru vânzarea deşeurilor în valoare de 2% din veniturile realizate de deţinătorul de deşeuri, persoană fizică sau juridică. Aceste sume sunt reţinute de colectori sau valorificatori, care apoi le virează la Fondul pentru Mediu. Astfel, generatorii de deşeuri care au contracte de vanzare-cumparare deşeuri vor primi începând din iulie 2019 mai puţini bani de la colectorii şi valorificatorii către care predau deşeurile. Această nouă taxă, evidenţiată în facturi, va apărea în contabilitatea fiecăruia.

– Spuneați că una dintre modificări vizează taxa pentru depozitarea deşeurilor la groapa de gunoi. Despre ce este vorba mai exact?

– În conformitate cu OUG nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ teritoriale aveau obligaţia să plăteasca 50 lei/tonă pentru diferența dintre obiectivul anual de reciclare de 42% şi cantitatea realizată. Conform prevederilor noii ordonanțe, UAT-urile care nu şi-au organizat serviciul de salubrizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor sau nu au staţie de sortare la haldă, plătesc taxa de 50 lei/tonă pentru cantităţile de deşeuri estimate în Planul Naţional de gestionare a deşeurilor.

– Ce ne puteți spune despre responsabilităţile colectorilor şi valorificatorilor? Ce „sarcini” primesc aceștia?

– Responsabilitatea privind ambalajele colectate din piaţă în numele agenţilor economici va fi împărţită între organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi colectori/valorificatori, care vor trebui sa achite o contribuţie de doi  lei/kg pentru diferenţa dintre cantităţile declarate ca fiind gestionate pentru aceste organizaţii (ambalaje, echipamente electrice, baterii, anvelope) şi cantităţile constatate de către AFM. Astfel, eventualele contribuţii prevăzute  pentru aceste organizaţii nu se mai datorează pentru cantităţile de deşeuri, pentru care au fost deja stabilite obligaţii de plată, datorate de operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/valorificare/salubrizare şi care raportează deşeuri către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Aceştia trebuie să raporteze cantitățile de deşeuri de ambalaje gestionate, semestrial, până la data de 25 a primei luni din următorul semestru pentru semestrul încheiat. De menționat că sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor, pus la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit de către AFM, va verifica şi monitoriza tranzacţiile cu deşeuri de ambalaje. El va fi utilizat de organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi de persoanele juridice, care gestionează deşeuri de ambalaje ale căror costuri nete şi/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanţate de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Folosirea acestui sistem informatic devine obligatorie după publicarea instrucţiunilor de utilizare, care trebuie elaborate în termen de 180 de zile de la publicarea OUG nr. 50/2019. În cazul neutilizării sistemului informatic, AFM sau Garda de Mediu pot aplica sancţiuni care variază între 80.000 – 100.000 lei.

– A mai rămas să vorbim despre ecotaxă. Ce s-a schimbat, că și până acum plăteam în plus pentru pungile din plastic?  

– Ecotaxa pentru pungile de plastic a crescut de la 0,10 lei la 0,15 lei, fiind taxate în prezent toate tipurile de pungi de plastic, indiferent de grosimea sau forma lor. Sunt însă și excepții. Este vorba despre pungile alternative ecologice.

– Vă mulțumim.