Investiții semnificative în infrastructură făcute de autoritățile locale de la Curtici

  • Autor:
  • Data: martie 15th, 2024
  • Categorie: politica, arad

Orașul Curtici a cunoscut o transformare esenţială începând cu 2016, odată cu preluarea mandatului de primar de către Bogdan Ban. Sub conducerea sa, administrația locală a fost impulsionată să își reevalueze prioritățile și să facă investiții semnificative în infrastructură, beneficiind atât de fonduri europene și guvernamentale, cât și de sprijinul Consiliului Județean și de resursele proprii ale bugetului local.

„Împreună cu deputatul Sergiu Bîlcea am vizitat Curtici de curând şi am discutat cu primarul Bogdan Ban, atât despre proiectele de dezvoltare a orașului, cât și despre obstacolele întâmpinate de administrația locală în procesul de obținere a fondurilor necesare pentru implementarea acestor investiții vitale”, a scris pe Facebook deputatul liberal arădean Glad Varga. Potrivit deputatului Sergiu Bîlcea, orașul folosește din plin oportunitățile pentru dezvoltare, pentru a oferi o viață mai bună cetățenilor. „Împreună cu primarul Bogdan Ban și colegul meu deputat Glad Varga am vizitat șantierele în lucru și am discutat despre planurile de dezvoltare. Curtici este cel mai mare hub logistic feroviar din această parte a Europei, un factor care ajută din plin economia locală.

Îl felicit pe primarul Bogdan Ban pentru curajul de a porni proiecte mari, rezultatele se văd acum și vor fi și mai mari în viitor. Așa cum am colaborat pentru a porni la drum pentru realizarea șoselei de centură care acum este funcțională, sunt în continuare partenerul administrației din Curtici pentru a atrage investiții”, scrie Bîlcea pe Facebook.

Investiţii în educaţie şi bunăstare socială

Din grijă faţă de cetăţeni, administrația din Curtici a priorizat investițiile în sectoarele educației și bunăstării sociale. Recent, au fost finalizate lucrări majore la o creșă, finanțată cu aproape 2,6 milioane de lei din Programul Operațional Regional, iar Liceul „Ion Creangă" a fost supus unor ample reabilitări și extinderi, cu o investiție totală de peste 4,1 milioane lei.

Fondurile pentru aceste investiţii au provenit de la bugetul local şi parţial din PNDL. De asemenea, se desfășoară lucrări de izolare termică la centrul de zi pentru copii, în valoare de 200.000 lei, sumă suportată de la bugetul local. Prin PNRR, s-au obținut fonduri de peste 2,8 milioane lei pentru dotarea și digitalizarea unităților de învățământ din oraș.

Demonstrând angajamentul orașului față de bunăstarea și respectul pentru toate categoriile de locuitori, pe lângă investițiile în educație, a fost înființat și un centru de zi pentru persoanele vârstnice, cu o alocare financiară de peste 5,9 milioane lei, fonduri provenite din POR.

Infrastructură rutieră pentru acces şi mobilitate

Sume substanţiale au fost investite şi urmează a fi investite în infrastructura de drumuri. Prin intermediul PNI „Anghel Saligny", s-au accesat fonduri de peste 7,6 milioane lei pentru reparații capitale pe DJ 709B și DJ 792C, lucrări care s-au încheiat cu succes. De asemenea, la intrarea secundară a Pieței Agroalimentare, pe strada Revoluției, a fost amenajată o parcare, cu o investiție de peste 2,4 milioane lei, provenită din bugetul local și parțial de la Consiliul Județean. Şi asfaltarea străzilor beneficiază de o alocare financiară notabilă, de aproape 13,6 milioane lei obţinută prin același program național de investiții, lucrările fiind în curs de execuţie.

Canalizare şi alimentare cu apă

Autoritățile locale din Curtici au beneficiat de oportunitatea oferită de PNI „Anghel Saligny” pentru a finanța lucrările de extindere a rețelei de canalizare în cartierul rezidențial din zona fostei bariere CFR, obținând astfel peste 2,8 milioane lei. În plus, în prezent se află în curs de achiziție proiectul tehnic pentru extinderea rețelei de canalizare pe str. Vasile Alecsandri și str. Petre Ispirescu.

Paralel, se desfășoară proceduri de achiziție pentru extinderea rețelei de apă pe străzile P. Ispirescu, Cocorilor, Livezilor și A. Șaguna, cu o investiție estimată la peste 550 mii lei, finanțată din bugetul local. Aceste proiecte de modernizare a infrastructurii de apă contribuie la îmbunătățirea calității vieții și a standardelor de confort pentru locuitorii orașului Curtici.

Sustenabilitate urbană prin infrastructură ecologică

Stațiile de reîncărcare pentru vehiculele electrice sunt un pas esențial către o mobilitate mai curată și sustenabilă. Pentru realizarea lor, s-a obţinut de la AFM o finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 450 mii lei.

În ceea ce privește gestionarea responsabilă a deșeurilor, administrația locală de la Curtici intenţionează amenajarea unei platforme pentru deșeurile vegetale și de construcții, împrejmuită, cu un buget alocat de peste 2,7 milioane lei, care va contribui la protejarea mediului înconjurător și la promovarea unei economii circulare.

Ca etapă a dezvoltării durabile a orașului, se propune și modernizarea sistemului de iluminat public, o investiție estimată la peste 7,1 milioane lei, finanțată din bugetul local, ce va aduce beneficii atât din perspectiva eficienței energetice, cât și a confortului și siguranței cetățenilor.

În plus, ca parte a strategiei de atragere a investitorilor, administrația liberală condusă de primarul Bogdan Ban și-a îndreptat atenția către finalizarea unui PUZ pentru realizarea unui parc industrial nepoluant. Deși investiția inițială este relativ mică, de aproximativ 123 mii lei, acest proiect promite să aducă beneficii pe termen lung pentru comunitate, consolidând simultan angajamentul față de dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător.

Proiecte noi şi planificare Strategică pentru dezvoltare durabilă

În cadrul demersurilor de dezvoltare urbană responsabilă, la Curtici se află în pregăţire documentațiile necesare pentru noi proiecte. Acești pași sunt fundamentali, deoarece preced orice investiție și asigură o abordare coerentă și sustenabilă a dezvoltării orașului. Astfel, s-au inițiat procedurile pentru modernizarea zonei centrale, a zonei ștrandului termal și a parcului în care se află lacul de agrement. De asemenea, se urmărește asfaltarea unor străzi în cartierul nou și introducerea utilităților în parcul industrial nepoluant Est. Toate aceste inițiative sunt susținute financiar din bugetul local, reflectând angajamentul autorităților locale față de creșterea calității vieții și promovarea unei dezvoltări echilibrate a orașului Curtici.

Prin proiectele inovatoare și eficiente implementate de administrația liberalului Bogdan Ban, orașul Curtici a cunoscut o transformare semnificativă, devenind un exemplu de dezvoltare urbană sustenabilă. Investițiile în infrastructură, educație și mediu aduc beneficii tangibile locuitorilor și consolidează poziția orașului în peisajul regional. Susţin cu fermitate eforturile și viziunea administrației sale în promovarea unei comunități prospere și incluzive”, mai spune deputatul Glad Varga.