Glad Varga: „A fost pus la transparenţă proiectul de ordin privind aprobarea ghidului de finanțare a programului pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice”

  • Autor:
  • Data: mai 6th, 2022
  • Categorie: politica, arad

Deputatul liberal arădean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediul şi echilibru ecologic, susţine că a fost pus la transparenţă proiectul de ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea ghidului de finanțare a programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi. Este vorba despre un proiect care vizează instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, observaţiile putând fi transmise până la data de 14 mai 2022.

„Programul urmăreşte îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice și vizează dezvoltarea transportului ecologic, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală.

Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu. Aceasta se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 60.000 lei”, susţine Glad Varga.

De menţionat că finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează: instituție publică — maximum 400.000 lei; UAT — municipiul București — maximum 10.000.000 lei; subdiviziune a municipiului București — maximum 9.000.000 lei; UAT — municipiu de rang I — maximum 5.000.000 lei; UAT — municipiu de rang II — maximum 4.000.000 lei; UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei; UAT — comună — maximum 1.000.000 lei; UAT — județ — maximum 4.000.000 lei; UAT/localitate atestată stațiune turistică de interes național — maximum 3.000.000 lei; UAT/localitate atestată stațiune turistică de interes local — maximum 2.700.000 lei.

Criteriile de eligibilitate şi alte detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, secţiunea „Proiecte de acte normative”.