Sustine proiectul legislativ

Protejarea pădurilor, o resursă de importanţă naţională, generează beneficii majore pentru populaţia României, printre care se pot enumera combaterea efectelor poluării aerului, protecţia solului (combaterea alunecărilor de teren), protejarea apei, conservarea biodiversităţii, atenuarea schimbărilor climatice.

Deşi prin modificarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României, „orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele strategice ale României, care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse” constituie la momentul actual ameninţări la adresa securităţii naţionale, se constată că fenomenul tăierilor ilegale nu poate fi controlat sau diminuat.

De asemenea, demersurile autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul silviculturii – modificarea Codului Silvic, operaţionalizarea Radarului pădurilor s-au dovedit a fi utile, însă insuficiente, fără o politică integrată şi reală pentru protejarea pădurilor. Strategia Forestieră Naţională se află în curs de elaborare de mai bine de cinci ani, iar legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă privind contravenţiile silvice este încă supusă dezbaterilor.

Totodată, deşi este prevăzută în Codul Silvic „împădurirea unor terenuri cu altă destinaţie decât cea silvică, în suprafaţă de 2 milioane ha, până în anul 2035”, ceea ce înseamnă 100.000 ha/an, de la intrarea în vigoare a Codului Silvic, în România se împădureşte de şase ori mai puţin faţă de cât ar trebui.

Diferenţele de raportare între Institutul Naţional de Statistică şi Inventarul Forestier Naţional privind volumul de masă lemnoasă exploatat relevă suspiciuni de tăiere ilegală a unei diferenţe de 8,8 milioane mc anual.

Organizaţiile neguvernamentale semnalează aproape zilnic cazuri de tăieri ilegale, autorităţile responsabile dovedindu-se a fi depăşite de situaţia existentă. Raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2016 relevă creşterea uriaşă, de 300%, a valorii prejudiciilor cauzate, în intervalul 2013 – 2016, în materia infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic. Faţă de 2015, infracţiunile prevăzute de Codul Silvic (Legea nr.46/2008) au crescut cu 23,8%.

Conform International Union for Conservation of Nature (IUCN), scopul principal al unui parc național este de a conserva diversitatea naturală, împreună cu structurile și procesele ecologice ce o susțin, precum și de a promova educația și turismul recreațional. Alte obiective:

#1

Managementul ariei, astfel încât să se perpetueze, într-o stare cât mai naturală posibil, exemple reprezentative ale regiunii fizico-geografice, comunități biotice, resurse genetice și procese naturale;

#2

De a păstra populații și asociații viabile ecologic și funcțional, ale unor specii native, la densități suficient de mari pentru a asigura integritatea ecosistemelor și reziliența lor pe termen lung.

#3

De a contribui în mod particular la conservarea speciilor cu arie mare de activitate (ex. carnivore mari, păsări răpitoare de zi), proceselor ecologice regionale și rutelor de migrație.

#4

De a gestiona turiștii ce vizitează zona în scop inspirațional, eucativ, cultural și recreațional, la un nivel care să nu cauzeze degradarea biologică sau ecologică a resurselor naturale.

#5

De a lua în considerare nevoile comunităților locale, inclusiv utilizarea resurselor de subzistență, la un nivel care să nu afecteze scopul principal de management.

#6

De a contribui la economia locală prin turism.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că numai o măsură fermă ca interzicerea exploatării masei lemnoase în parcurile naţionale (în primă fază) poate duce la diminuarea tăierilor ilegale la nivel naţional. Drept pentru care, vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă, care va contribui totodată la fundamentarea unor decizii similare şi în cazul celorlalte tipuri de arii naturale protejate.

Conform legislaţiei în vigoare, periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea sau distrugerea fondului forestier este ameninţare la adresa securităţii naţionale, tăierile ilegale continuă. Încă de la începutul anului, au existat o serie de acţiuni ale ONG-urilor, care au semnalat situaţii de tăieri ilegale de păduri la nivel naţional. În Parlament, actuala coaliţie de guvernare se îndreaptă cu paşi mărunţi către decimarea tuturor măsurilor luate anul trecut pentru înăsprirea contravenţiilor silvice.

În acest context, consider că este necesar un demers legislativ mai ferm, respectiv interzicerea exploatării masei lemnoase în parcurile naţionale, în anumite condiţii. Supun aşadar dezbaterii publice proiectul de lege de mai jos şi vă invit să îmi transmiteţi observaţiile/ comentariile/ propunerile dvs. la adresa de e-mail:cabinet@gladvarga.ro